Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Močové infekce jsou druhou nejčastěji se vyskytující infekcí u hospitalizovaných nemocných.
 

Asymptomatická bakteriurie je často chybně považována za močovou infekci a je léčena antibiotiky. Tento postup je založen na překonaných závěrech, že asymptomatická bakteriurie je častěji spojena se sekčním nálezem pyelonefritidy. Názor se však postupně mění a paradigma léčby antibiotiky se stále posunuje směrem, že podávání antibiotik u asymptomatické bakteriurie nepřináší žádný benefit. Naopak zbytečné podávání antibiotik může vést ke vzniku rezistence nebo infekce Clostridium difficile.

Retrospektivní kohortová studie zahrnula celkem 2733 hospitalizovaných pacientů s asymptomatickou bakteriurii, která byla definována jako pozitivní močová kultivace bez jasných obvyklých klinických známek močové infekce. Ve studii byly sledovány faktory, které vedly k rozhodnutí nasadit léčbu antibiotiky. Další vývoj stavu nemocných byl hodnocen z hlediska třicetidenní mortality, nutnosti nového přijetí do 30 dnů po propuštění z hospitalizace, výskytu infekce Clostridium difficile, nového vyšetření na ambulanci nemocnice a nezbytnosti uložení nemocného na lůžka následné péče, vše hodnocené v intervalu do 30 dnů od propuštění.

Věkový medián pacientů byl 77 let a 78 % byly ženy. Celkem 2259 (82%) pacientů s asymptomatickou bakteriurií bylo léčeno antibiotiky a medián trvání terapie byl 7 dní. Častěji byla nasazena antibiotika pacientům ve vyšším věku, nemocným s demencí nebo akutně alterovaným mentálním stavem, močovou inkontinencí, leukocytózou, leukocyturií a koncentrací bakterií v moči dle kultivace > 10 5. Léčba asymptomatické bakteriurie vedla k prodloužení hospitalizace o 37% a přitom nebyly zjištěny žádné rozdíly ve sledovaných komplikacích do 30 dnů od propuštění.

Nové doporučené postupy Americké infektologické společnosti (po zadání citace do vyhledávače k disposici v plném znění) v souladu s předchozí studií nedoporučují léčbu asymptomatické bakteriurie s výjimkou těhotných žen a nemocných plánovaných k urologickému diagnostickému nebo léčebnému výkonu vedoucím k poranění slizničního povrchu močových cest. Na rozdíl od starších doporučení se již nemá asymptomatická bakteriurie léčit antibiotiky ani u diabetiků. Co je důležité u nemocných bez symptomatologie močové infekce nemá tedy význam provádět ani kultivační vyšetření.

Klinický význam: hospitalizovaní pacienti bez symptomů infekce močových cest a bez příznaků infekce nejasné lokalizace by neměli mít zbytečně screeningově prováděnou kultivaci moči, protože asymptomatická bakteriurie není indikací k nasazení antibiotické léčby. Tato léčba nevede ke zlepšení výsledků, ale jen k prodloužení hospitalizace a zvýšení nákladů. Výjimkou jsou jen nemocní s plánovaným invazivním urologickým zákrokem a těhotné ženy.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Zdroj: Risk Factors and Outcomes Associated With Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Hospitalized Patients. Petty LA, Vaughn VM e t al. JAMA Intern Med. 2019 Aug 26. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.2871. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Lindsay E Nicolle, Kalpana Gupta et al. Infectious Diseases, Volume 68, Issue 10, 15 May 2019, Pages e83–e110, https://doi.org/10.1093/cid/ciy1121
MUDr. Luboš Kotík