Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Lze odhalit rizikové diabetiky bez příznaků kardiálního onemocnění?

Důležité výsledky přinesla studie PONTIAC, která cílila na diabetické pacienty předem selektované pomocí kardiomarkeru NT-proBNP, tzn. populace s hodnotami > 125 pg/ml. Všichni sledovaní pacienti byli bez známek preexistujícího kardiálního onemocnění.

Kontrolní skupina podstoupila konvenční léčbu a intenzifikovaná skupina byla léčena vysokými dávkami antagonistů RAS a betablokátorů (se zrychlenou titrací na maximální tolerovanou dávku). Po 24 měsících byl v intenzifikované skupině zaznamenán pokles míry hospitalizace a úmrtí na srdeční onemocnění až o 65 % v porovnání s kontrolní skupinou.

NT-proBNP pomáhá odhalit diabetické pacienty, kteří mohou výrazně benefitovat z včasně nasazené a intenzifikované kardiovaskulární léčby.

 

Studie PONTIAC

Stanovení kardiomarkeru NT-proBNP od společnosti Roche Diagnostics je jediným testem NT-proBNP, který má klinicky validované a schválené indikace v těchto použitích:

  • Identifikace rizikových pacientů s diabetem mellitem 2. typu
  • Hodnocení kardiovaskulárního rizika u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Tento laboratorní test pomáhá odhalit diabetické pacienty (s hodnotami  ≥ 125 pg/ml), kteří mohou výrazně benefitovat z včasně nasazené a intenzifikované kardiovaskulární léčby.1-11

1. Metodický list Elecsys® proBNP II. 2022-05, V 4.0.
2. Scirica BM, et al. Circulation. 2014;130:1579-88.
3. Bergmark BA, et al. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(19):681.
4. Bidadkosh A, et al. Diabetes Care. 2017;40(6):784-792.
5. Hamano K, et al.. Vasc Health Risk Manag. 2014;10:585-589.
6. Hillis GS, et al.. Diabetes Care. 2014;37(1):295-303.
7. Bruno G, et al. Diabetes Care. 2013;36(9):2677-2682.
8. Neuhold S, et al. Eur J Clin Invest. 2011;41(12):1292-8.
9. Wolsk E, et al. Circulation. 2017;136(16):1560-1562.
10. Jarolim P, et al. Diabetes Care. 2018; 41(7): 1510-1515.
11. Huelsmann M, et al. J Am Coll Cardiol. 2013;62(15):1365-72.

MC-CZ-01356