LP Forxiga – nová indikace pro chronické srdeční selhání v celém spektru ejekční frakce

LP Forxiga je schválen pro léčbu symptomatického chronického srdečního selhání v celém spektru ejekční frakce3


Pro léčivý přípravek Forxiga (dapagliflozin) bylo v Evropské unii v únoru 2023 schváleno rozšíření indikace léčby srdečního selhání (angl. Heart Failure, HF) původně pro pacienty se sníženou ejekční frakcí (HFrEF), nyní na pacienty v celém spektru ejekční frakce levé komory srdeční (LVEF), včetně HF s mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí (HFmrEF, HFpEF).

LP Forxiga je nyní první a jedinou možností léčby srdečního selhání s prokázaným přínosem pro snížení mortality v celém rozsahu ejekční frakce.

Schválení Evropskou komisí následuje po kladném stanovisku Výboru pro humánní léčivé přípravky z prosince 2022 a je založeno na pozitivních výsledcích studie 3. fáze DELIVER1. Výsledky z předem specifikované souhrnné analýzy studií DELIVER a DAPA-HF také potvrdily, že přípravek Forxiga je prvním lékem na srdeční selhání, který prokázal snížení úmrtnosti v celém rozsahu ejekční frakce2.

Reference:
1. Solomon S, et al. Dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2022; 387(12):1089-1098.
2. Jhund P, et al. Dapagliflozin across the range of ejection fraction in patients with heart failure: a patient-level, pooled meta-analysis of DAPA-HF and DELIVER. Nat Med. 2022; 28(9):1956-1964.
3. SPC LP Forxiga (datum revise textu 3.2.2023)