Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Kolchicin, první skutečně účinná prevence těžkého průběhu infekce COVID19?

Předběžně byly, zatím jen v laickém tisku, zveřejněny výsledky kanadské studie ColCORONA, protože autoři je považují za průlomové. Ve studii bylo zařazeno 6000 ambulantně potvrzených nemocných s infekcí COVID 19 ve věku 40 let a vyšším, kde provedený pozitivní test nebyl starší než 24 hodin. Současně tito nemocní museli mít alespoň jeden rizikový faktor těžšího průběhu onemocnění, což zahrnovalo věk 70 let a vyšší, BMI ≥ 30 kg/m2, diabetes mellitus, špatně kontrolovanou hypertenzi, známé chronické onemocnění respiračního traktu, srdeční selhání nebo koronární onemocnění, teplotu ≥ 38.4°C v posledních 48 hodinách, dyspnoe při prezentaci, bicytopenii nebo pancytopenii nebo kombinaci vysokého počtu neutrofilů s nízkým počtem lymfocytů. Nemocní byli randomizovaně rozděleni k podávání placeba nebo kolchicinu 0,5 mg 2 x denně po dobu 3 dnů a pak jednou denně, 27 následujících dnů.

Po vyřazení 329 nemocných, kde nebylo onemocnění ověřeno PCR testem, bylo podávání kolchicinu ambulantním pacientům spojeno s 25% snížením rizika hospitalizace a 50 % omezením rizika mechanické ventilace. Současně došlo ke snížení mortality o 44%. K zábraně jednoho komplikovaného průběhu choroby bylo nutné podávat kolchicin 60 ambulantně výše definovaným nemocným s mírně vyšším rizikem choroby.

Kolchicin je velice levný lék s protizánětlivým účinkem, jehož příznivý efekt se prvně mimo uratickou artritidu prokázal u perikarditidy, kde je již téměř rutinně podáván. V poslední době jsme v SMS přinesli zprávy o jeho pozitivním vlivu u akutního infarktu i dalších projevů ischemické choroby srdeční. Nyní se osvědčuje jeho efekt i u coronarovirové infekce.

 Je nutné podotknout, že nezávislí experti žádání o názor na výsledky této studie jsou zatím opatrní v jejím hodnocení, protože oprávněně tvrdí, že si se svým míněním počkají na její publikaci v odborném tisku. Nelze kvalitu jejího provedení posoudit jen z tiskové zprávy.

Klinický význam: pokud výsledky studie přinášející informaci, že preventivní podávání kolchicinu na počátku příznaků nemocným s mírně zvýšeným rizikem těžkého průběhu onemocní Covid 19 může snížit riziko hospitalizace o 25% , riziko nutnosti mechanické ventilace o 50% a mortality o 44%, pak by to byla skutečně průlomová informace, za kterou jí považují autoři studie. Vzhledem k tomu, že více nežádoucích účinků bylo hlášeno z placebové skupiny, pak patrně nelze preventivním podáním kolchicinu ambulantním pacientům v doporučené, relativně nízké dávce, nic pokazit.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

ColCORONA: Colchicine Reduces Complications in Outpatient COVID-19 Patrice Wendling. Medscape - Jan 24, 2021
MUDr. Luboš Kotík