Knižní tipy na listopad 2023

Knižní tipy na listopad 2023

Multimorbidita v klinické praxi

Václavík Jan, Lys Zdeněk a kolektiv

Monografie poskytuje ucelený pohled na multimorbidní pacienty – primárně geriatrické, ale i mladší – z hlediska obecného i  jednotlivých odborností. Polymorbidita a s ní související polyfarmakoterapie jsou velmi aktuálními problémy týkajícími se širokého okruhu pacientů i lékařů a v české literatuře dosud podobný pohled na problematiku chyběl.

Monografie zkušeného autorského kolektivu přináší ucelený pohled na polymorbidního pacienta z hlediska obecného i z hlediska jednotlivých odborností (primární péče, intenzivní medicína, geriatrie, interní obory, chirurgie a další). Problematika multimorbidity a s ní související polyfarmakoterapie je a bude každodenním chlebem práce především všeobecných lékařů, internistů, ale i všech ostatních specializací.

Stran: 344, ISBN: 978-80-271-3751-0, vydáno: 2023
https://www.grada.cz/multimorbidita-v-klinicke-praxi-13213/


Monoklonální gamapatie klinického významu a další nemoci

Adam Zdeněk, Pour Luděk, Harvanová Ľubica, Zeman David a kolektiv

Monoklonální gamapatie klinického významu (Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance – MGCS) je nový zastřešující termín pro všechny formy poškození organismu monoklonálním imunoglobulinem, který je produkován malým nemaligním buněčným klonem, obvykle v nevysoké koncentraci. Tento monoklonální imunoglobulin má však potenciál způsobovat velmi pestré formy poškození organismus.


Monografie poskytuje ucelené informace o těchto jednotkách s cílem napomoci včasnému rozpoznávání těchto velmi vzácných onemocnění. 
Pro léčbu těchto forem poškození organismu se osvědčila cílená léčba namířená proti klonu, který tento monoklonální imunoglobulin produkuje, tedy stejná léčba, jako se používá při mnohočetném myelomu či Waldenströmově makroglobulnemii.


Publikace je určena zejména hematologům, onkologům a internistům.

Stran: 216, ISBN: 978-80-247-0687-0, vydáno: 2023
https://www.grada.cz/monoklonalni-gamapatie-klinickeho-vyznamu-13188/