Kardio ROK

Kardio ROK

Kardiologický edukační portál, který přináší aktuální, zajímavá i kontroverzní témata
jak v tradiční psané, tak inovativní multimediální podobě.