Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku

Izolovaná maskovaná hypertenze ve spánku - nová hrozba pro osoby s jinak normálním denním tlakem?

Noční krevní tlak ve spánku je prokazatelně spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací a kardiovaskulární mortality. Citovaná studie se zabývala otázkou, jak často se objevuje definovaná arteriální hypertenze ve spánku, jednak u osob, které mají přes den normální krevní tlak na podkladě léčby (maskovaná spánková hypertenze) nebo nejsou vůbec léčeni a mají normální denní tlak (izolovaná maskovaná spánková hypertenze). Zjištění byla založena na datech získaných od 3000 dospělých osob průměrného věku 52 let z běžné populace USA a 17 969 účastnících studie National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) průměrného věku 47 let.

Vysoký krevní tlak ve spánku byl posuzován podle 2 různých guidelines a to JNC7, kde za hranici pro vysoký tlak bylo považováno vice jak 140/90 mm Hg a s použitím 2017 ACC-AHA guidelines, kde byly hraniční hodnoty 130/80 mmHg. Při posuzování dle JNC7 guidelines bylo spočteno, že 18,8% americké populace (44,4 milionů) má maskovanou spánkovou hypertenzi a podle přísnějších ACC-AHA guidelines by to bylo 22,7% (53,7 milionů). Tento typ hypertenze byl častější u dospělých osob starších než 65 let na antihypertenzivní medikaci, pacientů s diabetem, obezitou a chronickou renální chorobou.

 Tzv. izolovanou spánkovou hypertenzi, tedy hypertenzi ve spánku osob pro hypertenzi neléčených a s normálním denním krevním tlakem, mělo 11,9% osob, tedy přepočteno na americkou populaci 28,2 milionů podle kritérií JNC7a podle novějších kritérií by to bylo 13,3 % (31,5 milionu) obyvatel USA. V připojených komentářích expertů je tato studie považována ze velmi důležité odhalení nové rizikové skupiny obyvatel bude třeba se touto otázkou dále zabývat.

Klinický význam: podle autorů tyto výsledky podporují potenciální důležitost ambulantního monitorování krevního tlaku, a to nejen k diagnóze hypertenze, ale k identifikaci dalších fenotypů hypertenze jako maskovaná spánková hypertenze nebo dokonce izolovaná maskovaná spánková hypertenze. Tyto osoby jsou teoreticky ve vyšším riziku kardiovaskulárních onemocnění a mělo by se uvažovat o jejich léčbě. Před rokem byla publikována studie the Hygia Chronotherapy Trial srovnávající podávání antihypertenziv ráno a večer s výsledkem, že večerní podávání snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací o více než 40 % Tato studie je nyní podrobena tvrdé kritice a renomovaní výzkumníci v oblasti hypertenze doporučují zatím neuznat její platnost, dokud výsledky nebudou potvrzeny dalšími studiemi. V této souvislosti je zajímavé, že taktéž renomovaní experti začínají hovořit o nebezpečí maskované spánkové hypertenze jako o významném riziku. Uvidíme, co přinese další výzkum v této oblasti.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Estimated Prevalence of Masked Asleep Hypertension in US Adults Siling Li, MS; Joseph E. Schwartz et al. October 28, 2020, JAMA Cardiol. 2020; doi: 10.1001/jamacardio.2020.5212
MUDr. Luboš Kotík