Iniciativa ČGS směřující k racionalizaci antisekreční léčby

Iniciativa ČGS směřující k racionalizaci antisekreční léčby

Blokátory protonové pumpy (PPI) patří k nejužívanějším lékům současnosti a jsou předepisovány nejen gastroenterology a hepatology, ale především praktickými lékaři a všeobecnými internisty. Současně se zvyšuje množství více (či méně) kvalitních důkazů o možných vedlejších účincích jejich chronického podávání.

Vzhledem k tomu vznikla na půdě České gastroenterologické společnosti ČLS JEP iniciativa zaměřující se na tuto problematiku s ambicí popsat současný stav a vytvořit konsenzuální doporučení pro racionální použití těchto léků v našich oborech. Iniciativa je koordinovaná skupinou Czech Gastroenterology Study Group. Pokud najdete čas a energii k vyplněním dotazníku, přispějete ke zvýšení poznání situace v naší republice a vytvoření kvalitních a praktických doporučení pro běžnou praxi.

Dopis předsedy ČGS k přečtení ZDE.