Informace k platbě členských příspěvků

Důležité informace k platbě členských příspěvků


Vážené členové ČIS, 

dovolujeme si vás informovat, že se od roku 2020 platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy.

Aktualizaci můžete provést na webu ČIS v záložce "aktualizace údajů" ZDE či zaslat emailem na sekretariát ČIS: info@interna-cz.eu

Vaše atkuální informace následně předáme na členskou evidenci ČLS JEP. 

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za rok 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za rok 2021.
Výzvu bude  rozeslána na přelomu února/března 2021.