Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách


Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na věnčitých tepnách


Infarkt myokardu s neobstruktivním nálezem na koronárních tepnách, v anglosaském písemnictví Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA), je klinický syndrom charakterizovaný jasným průkazem akutního infarktu myokardu podle současných kritérií, ale téměř normálním nálezem na koronární angiografii. Data ze současných registrů ukazují, že prevalence MINOCA mezi pacienty s akutním infarktem myokardu se pohybuje kolem 6 %. Absence obstruktivního nálezu na koronárních tepnách vyvolává mezi lékaři dojem, že prognóza pacientů s MINOCA je velmi dobrá. Výsledky z posledních studií však tento pocit nepotvrzují. Etiopatogeneze MINOCA není jasná ani jednotná. Může to být porucha mikrocirkulace, ruptura aterosklerotického plátu, spasmus magistrální koronární tepny, ložiskové poškození myokarditidou, Takotsubo syndrom nebo embolizace do koronární tepny.

Citovaná práce se zabývala prognózou pacientů s MINOCA. U těchto nemocných sledovala celkovou mortalitu, další akutní infarkt myokardu, srdeční selhání nebo mozkovou cévní příhodu v období dalších 12 měsíců po infarktu myokardu kvalifikovaném jako MINOCA. Porovnáváno bylo se souborem pacientů s klasickými infarktem myokardu s obstruktivní jim nálezem na věnčitých tepnách.

Z rozsáhlého registru pacientů bylo analyzováno celkem 286 780 přijetí pro akutní infarkt myokardu pacientů starších než 65 let, z toho 16 849 nemocných (5,9 %) mělo infarkt typu MINOCA, tedy jejich nález na koronárních arteriích neprokazoval žádnou stenózu přesahující 50% průsvitu tepen. Ve sledovaných ukazatelích v následujících 12 měsících vyšlo porovnání pacientů infarktu typu MINOCA versus klasického infarktu myokardu s obstruktivním nálezem na koronárních tepnách následovně: celková mortalita 12,3 % proti 16,7 %, další hospitalizace pro akutní infarkt myokardu
1,3 % versus 6,1 %, srdeční selhání 5,9 % proti 9,3 %. Všechny rozdíly byly statisticky vysoce významné (p< 0,001). Žádný rozdíl nebyl nalezen jen pro mozkovou cévní příhodu (1,6 % versus 1,4 %, p = 0,128).

 Nemocní s infarktem typu MINOCA měli tedy zhruba o 43 % lepší prognózu než pacienti s infarktem myokardu s obstruktivním nálezem na věnčitých tepnách.

Klinický význam: velmi rozsáhlá studie přináší jednak informaci o frekvenci infarktu myokardu bez obstruktivního nálezu na věnčitých tepnách (MINOCA), v tomto případě to bylo 5,9 %. Současně ukazuje, že morbidita i mortalita těchto pacientů v následujících 12 měsících je sice výrazně lepší než u nemocných s infarktem s prokazatelnou obstrukcí věnčité tepny, nicméně zdaleka není infarkt typu MINOCA benigní onemocnění.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Zdroj: Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries as compared with myocardial infarction and obstructive coronary disease: outcomes in a Medicare population Rachel P Dreyer, Rosanna Tavella et al. European Heart Journal, Volume 41, Issue 7, 14 February 2020, Pages 870–878, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz403
MUDr. Luboš Kotík