Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie
u pacientů s IBD 
 

Sideropenie a sideropenní anémie postihuje nejméně ½ pacientů trpících Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Adekvátní substituce perorálním železem je součástí všeobecně akceptovaných doporučení u těchto nemocných. Nesnášenlivost a výskyt nežádoucích účinků při substituci perorálními preparáty obsahujícími anorganické železo je u nemocných s idiopatickými střevními záněty relativně častá. Výsledky projektu s hemovým železem u IBD pacientů z klinického centra Iscare ukázaly, že hemové železo v preparátu GlobiFer forte je u těchto pacientů velmi dobře snášeno a vede k úpravě sideropenie nebo/i lehké sideropenní anémie.

Anémií z nedostatku železa trpí celosvětově 500–600 milionů lidí, přičemž v oblastech s nízkou životní úrovní je dominantní příčinou podvýživa. V ekonomicky vyvinutých částech světa je prevalence kolem 2–5 % u mužů a postmenopauzálních žen; u menstruujících žen a u multipar je významně vyšší. Asi 10–13 % ze všech nemocných, kteří přichází k vyšetření do gastroenterologických ambulancí, jsou odesláni k objasnění
příčiny sideropenie nebo sideropenní anémie. Bohužel u jedné třetiny nemocných není příčina vzniku sideropenní anémie spolehlivě objasněna.
Gastrointestinální choroby, které způsobují sideropenní anémii, lze rozdělit do dvou skupin.

První představují onemocnění s jediným patofyziologickým mechanizmem: akutní nebo chronické krevní ztráty do gastrointestinálního traktu (GIT) nebo poruchy vstřebávání na úrovni enterocytů (např. celiakie). Ve druhé skupině jsou choroby s komplexním mechanizmem vzniku sideropenie, mezi které patří především  idiopatické střevní záněty (IBD – inflammatory bowel disease). Běžný celkový deficit železa u IBD nemocných je odhadován na 0,5–1,0 g, proto je intenzivní substituce železa součástí standardních léčebných doporučení. Bohužel časté intolerance nebo indukce zhoršení průběhu nemoci (ulcerózní kolitida) při perorální substituci železa může být u řady nemocných významným limitem efektivní léčby sideropenie nebo sideropenní anémie. GlobiFer®forte tablety (Gedeon-Richter, Maďarsko) je přípravek dostupný bez lékařského předpisu jako doplněk stravy obsahující hemové i nehemové (minerální/ anorganické) železo. Fortifikované hemové železo se ve střevě dobře vstřebává a zpravidla nevede ke vzniku gastrointestinálních obtíží, jako jsou bolesti břicha, zácpa či průjem, tak jako tomu nezřídka bývá při používání standardních perorálních přípravků železa. Preparát má výhody v přítomnosti „obousložkového železa“, kdy minerální (nehemová) část je pod hranicí 50 mg i v podobě 2 tablet denně (1 tableta obsahuje 18 mg železa), a proto nevede ke vzniku významných nežádoucích efektů.

Druhá část obsahu železa je hemová, která je vázána v 510 mg hemoglobinu (Hgb). Tato forma železa se vstřebává z 50 % specifi ckou cestou jen pro hemové jednotky. Výhodou preparátu je, že při podání tablety se využívají obě cesty přenosu železa enterocytem, a efekt se tím vzájemně potencuje (schéma 1). Běžná denní dávka je 2 tablety denně, po dosažení efektu pak dlouhodobě 1 tableta denně [3]. V roce 2019 byl v Klinickém a výzkumném centru pro idiopatické střevní záněty realizován pilotní projekt, jehož cílem bylo ozřejmit účinky preparátu GlobiFer®forte v léčbě sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD.

Celý článek je ke stažení ZDE

Převzato se souhlasem vydavatele “Gastroenterologie a hepatologie“.

Hemové železo v substituci sideropenie a sideropenní anémie u pacientů s IBD Iron substitution in sideropenia or sideropenic anemia in patients with IBD with heme iron containing preparation ISSN 1804-7874 (Print); ISSN 1804-803X (On-line) reprint srpen 2020 - ročník 74 - číslo 4
M. Vašátko, V. Pešinová, K. Malíčková, N. Machková, V. Hrubá, M. Lukáš, M. Kolář, M. Lukáš