Empagliflozin v léčbě srdečního selhání

Empagliflozin v léčbě srdečního selhání


Empagliflozin snížil ve studii EMPEROR-Reduced kombinované relativní riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace kvůli srdečnímu selhání o 25 % u dospělých diabetiků i nediabetiků se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Výsledky pro primární cílový parametr byly konzistentní pro podskupinu diabetiků 2. typu i nediabetiků.

Analýzy hlavních sekundárních cílových parametrů studie prokázaly, že empagliflozin snižuje relativní riziko první a opakované hospitalizace pro srdeční selhání o 30 procent. Empagliflozin zároveň ve srovnání s placebem zpomalil pokles eGFR.

Studie hodnotila účinek empagliflozinu (10 mg) ve srovnání s placebem přidaných ke standardní léčbě.

Tisková  zpráva je ke stažení ZDE