Důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy

Přineseny přesvědčivé důkazy o virovém původu roztroušené sklerózy


Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrálního nervového systému, které je způsobeno zánětlivou destrukcí myelinových pochev nervových axonů, které působí jako jejich izolační vrstva. Epstein Barr virus patří mezi herpes viry a působí infekční mononukleózu. Po infekci perzistuje virus v latentní formě v B lymfocytech. EBV infekce je velmi časté onemocnění postihující 95 % dospělých osob. Většina je infikována tímto onemocněním do věku 18-20 let. Malý počet séronegativních jedinců ztěžuje zkoumání neinfikované populace.

Nicméně použití obrovské databáze více než 10 milionů osob, což byli aktivní vojáci armády USA to však umožnilo. Vojenský personál je skríningově vyšetřen na infekci HIV při nástupu do služby a vyšetření se opakuje každé 2 roky. Výzkumníci této studie o roztroušené skleróze použili uskladněné vzorky krve k určení vztahu mezi EBV infekcí a roztroušenou sklerózou ve dvacetiletém intervalu od roku 1993 do roku 2013.

V této databázi celkem 801 vojáků onemocnělo roztroušenou sklerózou a z toho jen jeden neměl sérologické známky prodělané EBV infekce. Tento voják byl zřejmě infikován v mezidobí mezi posledním odběrem krve a vznikem příznaků roztroušené sklerózy nebo se jednalo o mylnou diagnózu RS. Poměr rizika pro vznik roztroušené sklerózy mezi osobami s přítomnou serokonverzí svědčící pro prodělanou EBV virózu, ve srovnání s perzistentně negativními osobami, bylo spočteno na HR = 32,4; p< 0,001. Riziko roztroušené sklerózy nebylo naopak zvýšeno po cytomegalické infekci nebo infekci běžnými herpes viry přenášenými slinami, podobně jako EBV infekce. Výzkumníci také měřili koncentraci tzv. neurofilament light chainu (sNflL), což je biomarker neuroaxonální degenerace a tento biomarker byl u všech pacientů negativních pro prodělanou EBV infekci nedetekovatelný.

V doprovodném komentáři je konstatováno, že studie velmi přesvědčivě spojila EBV infekci s roztroušenou sklerózou, ovšem mechanismus, proč jen některé osoby onemocní roztroušenou sklerózou zůstává nejasný. Předpokládá možnost molekulární podobnosti EB virového proteinu a proteinů obsažených v lidském myelinu, což může nastartovat autoimunitní proces. Dalším faktorem může být genetická predisposice. Výsledky tohoto výzkumu však otevírají možnosti prevence i léčby roztroušené sklerózy. Hovoří se o vakcíně proti EBV viróze nebo nalezení mechanismu, jak zastavit vliv perzistující EBV infekce na rozvoj onemocnění roztroušenou sklerózou.

Klinický význam: citovaná studie přináší téměř nezvratný důkaz, že prvotním dějem spouštějícím možnost vzniku roztroušené sklerózy je infekce Epstein Barr virem. Osoby serologicky negativní proti tomuto viru prakticky neonemocní roztroušenou sklerózou. Proč z obrovského množství populace se serologicky prokázanou infekcí EB virózou onemocnění jen malé procento, zůstává nejasné. Důkaz o spojitosti EB virózy a roztroušené sklerózy však otevírá nový prostor pro výzkum a možnosti prevence a léčby tohoto závažného onemocnění.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis Kjetil Bjornevik, Marianna Cortese et al. Science, 13 Jan 2022, Vol 375, Issue 6578, pp. 296-301, DOI: 10.1126/science.abj8222
MUDr. Luboš Kotík