Doporučení, indikace a dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH)

Doporučení, indikace a dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH)

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování edukačního videa doc. MUDr. Tomáše Kvasničky, CSc. na téma "Doporučení, indikace a dávkování nízkomolekulárních heparinů (LMWH)".

LMWH jsou dnes s výhodou používány v preventivních i léčebných režimech u mnoha skupin pacientů. Video přednáška podává přehled o aktuálních indikacích a dávkování u nás používaných LMWH. 

Některé rozdíly týkající se jednotlivých preparátů LMWH mohou mít klinický význam (účinnost, délka působení, renální eliminace, dávkování u pacientů s renální insuficiencí, tolerance) a jiné význam pravděpodobně nemají (rozdíly v dostupnosti po podkožním podání, citlivost monitorování aktivity anti-Xa nebo vazba na plazmatické proteiny).

Pro porovnání jednotlivých LMWH navzájem, je tedy účelné zohlednit farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti, klinický efekt, indikace, toleranci, náklady a v neposlední řadě jednoduchost určování dávky.