Dětská obezita negativně ovlivňuje vývoj mozku

Dětská obezita negativně ovlivňuje vývoj mozku


Jsou studie dokládající vliv obezity ve středním věku na zvýšené riziko vývoje demence ve stáří. Zdá se však, že obezita má na vývoj centrálního nervového systému vliv již v dětství. Citovaná práce se zabývala vztahem obezity na sílu mozkové kůry a psychickou výkonnost u 9-10ti letých dětí. Je to důležitý problém, protože incidence obezity v dětském věku stále prudce narůstá a matky se často domnívají, že dítě z tohoto tzv. bez následků vyroste.

Jednalo s o průřezovou studii zahrnující 3190 dětí průměrného věku 10 let (51 % chlapců). Síla mozkové kůry byla měřena magnetickou rezonancí. Vyšetření bylo doplněno třemi testy psychické výkonnosti. Bylo zjištěno, že celkem 18 oblastí mozkové kůry negativně korelovalo s výší BMI. Největší pokles síly mozkové kůry s narůstající obezitou byl pozorován v prefrontálním kortexu. Z hlediska psychické výkonnosti byl u obézních dětí pozorován statisticky významný pokles ve všech třech testech, (P <0 .001) zaměřených na různé psychické funkce jako paměť, schopnost správného rozhodování apod.

Mechanizmus těchto změn mozkové struktury, která dobře koreluje se zhoršením psychické výkonnosti není jasný. Předpokládá se, že obezita představuje mírně probíhající zánětlivý stav, který negativně ovlivňuje vývoj mozku.

Klinický význam: studie jasně dokládá, že obezita v dětském věku negativně ovlivňuje vývoj centrálního nervového systému a zeslabuje tloušťku kortexu. Toto zeslabení pak vede ke zhoršenému výkonu v psychologických testech, a to zejména v exekutivních funkcích. Zdá se tedy, že obezita v dětském věku výrazně ovlivní fyzické zdraví i psychickou výkonnost v dospělosti. Pediatři by tedy měli matky varovat, že následky obezity si jejich dítě ponese celý život a budou nevratné.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Zdroj: Associations Among Body Mass Index, Cortical Thickness, and Executive Function in Children Jennifer S. Laurent; Richard Watts et al. JAMA Pediatr. Published online December 9, 2019. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.4708
MUDr. Luboš Kotík