Dapagliflozin (LP Forxiga) hrazen od 1.8.2022 pro léčbu pacientů s CKD

Dapagliflozin (LP Forxiga) od 1.8.2022 hrazen pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin s i bez diabetu 2. typu

Schválení se opírá o indikaci a pozitivní výsledky klinické studie fáze III
DAPA-CKD, které představují nejvýznamnější pokrok v péči o pacienty s chronickým onemocněním ledvin za posledních více než 20 let.


Od 1. srpna letošního roku mohou nefrologové, diabetologové a internisté dapagliflozin 10mg (Forxiga, výrobce AstraZeneca) předepsat
s úhradou pro léčbu dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD), a to nezávisle na tom, zda má pacient diabetes 2. typu
nebo ne.
Přípravek Forxiga (dapagliflozin 10 mg) od společnosti AstraZeneca, je první inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2), který byl před rokem schválen v Evropské unii (EU) pro léčbu chronického onemocnění ledvin (CKD) u dospělých s diabetem typu 2 (DM2) i bez něj.
Nyní získává úhradu pro pacienty s CKD v České republice.
Přípravek Forxiga je tak nyní hrazen pro pacienty s diabetem 2. typu, srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí a nově i pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Podmínky úhrady pro CKD:
Dapagliflozin je hrazen u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin s odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) v rozmezí
25–75 ml/min/1,73m2 (0,41-1,25 ml/s) a poměrem albumin/kreatinin v rozmezí 200-5 000 mg/kg (22,6-565 g/mol), kteří jsou léčeni stabilní dávkou inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI), nebo blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II (ARB), nebo u kterých je terapie těmito přípravky kontraindikována.

Zdroje:
1. SPC Forxiga
2. Státní ústav pro kontrolu léčiv – https://www.sukl.cz/
3. ROZHODNUTÍ sp. zn. SUKLS272051/2021, č. j. sukl131805/2022, které nabylo právní moci dnem 13. 7. 2022