Antitrombotická léčba chronických forem ICHS

Antitrombotická léčba chronických forem ICHS

Ischemická choroba srdeční (ICHS) s sebou přináší významné reziduální riziko dalších kardiovaskulárních příhod. Právě proto bychom měli mít přehled o možnostech sekundární prevence, které toto riziko snižují. Už víte, jak budete v roce 2024 léčit své nemocné s chronickou ICHS?

O léčebných možnostech duální antitrombotické terapie v kombinaci s ASA, o klíčových závěrech klinických studií COMPASS, ATLAS ACS 2 a DAPT hovoří prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., v e‑learningovém kurzu elektronické univerzity EUNI.cz na téma Antitrombotická léčba chronických forem ICHS.

Kurz vznikl ve spolupráci se společností Bayer s.r.o. Po nastudování kurzu máte možnost absolvovat závěrečný test. Využijte příležitosti získat 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.


Kurz je připraven na stránkách elektronické univerzity EUNI.
Pro vstup použijte svoje přihlašovací údaje nebo se zdarma zaregistrujte.
Závěrečný test lze v případě potřeby 3x opakovat během 12ti měsíců.