Algoritmus vyšetření hepatitidy neznámého původu

Algoritmus laboratorního vyšetření pacienta
s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
(s využitím informací SZÚ a ECDC, verze 2022_05_04)

Zvýšený výskyt případů závažné akutní hepatitidy neznámé etiologie (vyloučeny hepatitidy A, B, C, D a E a jiné známé příčiny akutní hepatitidy) u dosud zdravých dětí je hlášen WHO a ECDC od 5.4.2022. Nejvíce případů bylo zachyceno ve Velké Británii, další jsou hlášeny z řady evropských zemí, USA, Izraele a Japonska.


Klinický obraz:

  •  závažná akutní hepatitida vyžadující hospitalizaci
  • s ikterem a významně zvýšenými hodnotami transamináz
  • obvykle předcházejí gastrointestinální obtíže (i několik týdnů před vznikem ikteru): nevolnost (39,5%), nauzea, zvracení (73%) a průjem (49%), světlá stolice (58%), letargie (55,6%), horečka (29,6%), respirační příznaky (19,8%)
  • převážně u menších dětí (ve věku od tří do pěti let v 65,4% případů)
  • předchorobí většinou anamnesticky bezvýznamné

Většina pacientů se uzdraví, významná část však progreduje do jaterního selhání s nutností transplantace jater, je registrováno také úmrtí.