3 úhrady dapagliflozinu v rukou internistů


3 úhrady dapagliflozinu v rukou internistů

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování edukačních videí:

Edukační video prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na téma "Dapagliflozin – nový nástroj renoprotekce"

Edukační video MUDr. Jana Škrhy jr., Ph.D. na téma "3 úhrady z pohledu internisty"