25 . Interna Informans - ZÁZNAM SEMINÁŘŮ

25. Interna Informans

Rádi bychom Vás pozvali ke sledování záznamu z 25. jarního cyklu seminářů Interna Informans. Semináře se konaly virtuálně z Brna a z Prahy. Záznam je k dispozici na www.interna-informans.cz

Program: 

  • Nové indikace a vyhledávání pacientů pro PCSK9-i (Richard Češka)
  • Diabetes mellitus jako kardiovaskulární onemocnění (Jan Škrha jr.)
  • Pivmecilinam v léčbě infekcí dolních močových cest (René Skoumal - Brno)/(Michaela Matoušková - Praha)
  • Proč je dosažení cílových hodnot stále problém? (Jan Václavík -Brno)/(Aleš Linhart - Praha)
  • Časná léčba CHSS (Roman Miklík - Brno)/(František Bednář - Praha)
  • DOAC v první linii a postup vakcinace u antikoagulovaných pacientů (Miroslav Souček)
  • Btaeblokátory v sekundární prevenci Infarktu myokardu (Petr Janský)