Vše co vás zajímá


Kategorie
Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Na kongresu American Heart Association (listopad 2019), v programu vědeckých sdělení, dominovaly výsledky studie ISCHEMIA. Zkoumala již dlouho velmi diskutovanou kontroverzní otázku rozdělující kardiologickou komunitu, zda revaskularizační výkony u nemocných se stabilní anginou pectoris jsou výrazným prognostickým přínosem nebo jen symptomatickou terapií. 

Kurz komprehenzivní tvorby

Kurz komprehenzivní tvorby

Rádi pozvali na Kurz komprehenzivní tvorby systematických review, který se bude konat od 10. - 14. 2. 2020 v Brně. Tento pětidenní tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k vkytvoření zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití Joanna Briggs Institute SUMARI softwaru. 

Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2019 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 1. monografie bez rozdílu věku, 2. původní práce autorů do 35 let. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2020. 

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Založení profesního spolku Sdružení ambulantních internistů (SAI)

Cílem SAI je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Edukační videa s aktuální tématikou z interní medicíny

Rádi bychom Vás informovali o sérií tří nových edukačních videí s aktuální tématikou z oboru interní medicíny, které pro Vás v letošním roce připravila ČIS spolu s Nadačním fondem české interny.

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Kolchicin jako lék po infarktu myokardu?

Zánětlivé procesy hrají důležitou roli v aterogenezi. Například inhibice interleukinu-1β pomocí monoklonální protilátky canakinumabu ve studii CANTOS vedla k 15% snížení kardiovaskulárních příhod.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.