Vše co vás zajímá


Kategorie
Budoucnost medicíny - specialisté nebo generalisté?

Budoucnost medicíny - specialisté nebo generalisté?

Celkem 13 předsedů různých společností organizujících zdravotní péči ve Velké Británii vydalo v posledním čísle British Medical Journal společné prohlášení, že je urgentně třeba reformovat zdravotní péčí. Stále přibývá pacientů, kteří mají více chorob, ale specialisté se věnují jedné částí těla nebo jednomu orgánu nebo dokonce jen jedné chorobě.

Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS"

Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS"

Rádi bychom vás informovali o speciálním vydání časopisu Cor et Vasa "CASE REPORTS", které vyšlo ku příležitosti 27. výročního kongresu České kardiologické společnosti. Speciální vydání je dostupné na webových stránkách ČIS.

Webinář na téma: Kardiovaskulární prevence a diabetes

Webinář na téma: Kardiovaskulární prevence a diabetes

Rádi bychom vás pozvali ke sledování prvního webináře z Cyklu interaktivních on-line webinářů na téma Kardiovaskulární prevence a diabetes, který se bude konat 11. února 16:30 – 18:00 hodin.

Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Stabilní angina pectoris - konzervativně?

Na kongresu American Heart Association (listopad 2019), v programu vědeckých sdělení, dominovaly výsledky studie ISCHEMIA. Zkoumala již dlouho velmi diskutovanou kontroverzní otázku rozdělující kardiologickou komunitu, zda revaskularizační výkony u nemocných se stabilní anginou pectoris jsou výrazným prognostickým přínosem nebo jen symptomatickou terapií. 

Kurz komprehenzivní tvorby

Kurz komprehenzivní tvorby

Rádi pozvali na Kurz komprehenzivní tvorby systematických review, který se bude konat od 10. - 14. 2. 2020 v Brně. Tento pětidenní tréninkový program je navržen tak, aby připravil výzkumníky a kliniky k vkytvoření zprávy komprehensivního systematického review vědeckých důkazů za použití Joanna Briggs Institute SUMARI softwaru. 

Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2019 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 1. monografie bez rozdílu věku, 2. původní práce autorů do 35 let. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2020. 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? 

Následující stránky a informace jsou určeny výhradně odborníkům, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat, nebo vydávat (definice odborníka podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).

  • Potvrzuji, že jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravy vydávat či předepisovat.

  • Potvrzuji, že je mi známa definice odborníka.
  • Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky.