Vše co vás zajímá


Kategorie
Přehled abstrakt z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled abstrakt z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled všech uznaných prací v kategoriích poster a přednáška v rámci letošního XXVI. kongresu České internistické společnosti je ke stažení v příspěvku.

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Nová možnost léčby u vysoce rizikových nemocných po infarktu myokardu

Úhradové podmínky platné od 1. 11. 2019 najde v článku.

Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Máme léčit asymptomatickou bakteriurii hospitalizovaných pacientů?

Močové infekce jsou druhou nejčastěji se vyskytující infekcí u hospitalizovaných nemocných. Asymptomatická bakteriurie je často chybně považována za močovou infekci a je léčena antibiotiky.

Zemřel pan profesor Josef Marek

Zemřel pan profesor Josef Marek

S velkým zármutkem Vám musíme oznámit, že dne 22. 10. 2019 zemřel prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., emeritní přednosta 3. interní kliniky — kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, estný předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP a především jeden z nejvýznamnějších lékařů české medicíny.

Informace o situaci v časopisu Vnitřní lékařství

Informace o situaci v časopisu Vnitřní lékařství

S ohledem na ekonomické problémy časopisu Vnitřní lékařství se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica. V současné době již časopis nevychází v papírové formě, ale pro členy ČIS pouze elektronicky.

Bonifikační program VZP PLUS – HYPERTENZE

Bonifikační program VZP PLUS – HYPERTENZE

V poslední době jste byli kontaktováni VZP k účasti na bonifikačním programu HYPERTENZE PLUS. Jde o bonifikaci při dobré kontrole hypertenze a dyslipidemie u Vašich nemocných.