XXXX. dny mladých internistů

Termín konání

Místo konání

1. - 2. 6. 2023

Teoretické ústavy LF UP, Olomouc

XXXX. dny mladých internistů s mezinárodní účastí 

Akce bude probíhat 1. - 2. června 2023 v Olomouci.

Důležité termíny:

  • Termín pro zaslání příspěvku do 27. 3. 2023
  • Termín pro zaslání přihlášky:
    • Aktivní účast: prodloužena do 27. 3. 2023 - registrace online
    • Pasivní účast: do 21. 5. 2023 - registrace online nebo na místě v den konání akce
  • Termín pro zaslání žádosti o ubytování do 30. 4. 2023

Sledujte také webové stránky akce pro více informací.

Konference je určená pro mladé lékaře (do 35 let) a pro studenty lékařských fakult, kteří jsou zapojeni do vědeckých prací v oboru vnitřní lékařství.Úvodní slovo

Vážení přátelé, v letošním roce se uskuteční jubilejní 40. setkání mladých internistů v Olomouci ve dnech 1. – 2. 6. 2023 pořádané Českou internistickou společností. Tato akce má již dlouhou česko-slovenskou tradici a koná se střídavě v Olomouci a v Martině. Akce je primárně určena mladým lékařům do 35 let, kteří se věnují všem oborům vnitřního lékařství a prezentují vlastní výzkum, zajímavé kazuistiky či přehledová sdělení. Přivítáme však i nepřednášející účastníky bez věkového limitu. V závěru konference jsou nejlepší přednášky v jednotlivých kategoriích oceněny.

Těšíme se na setkání s Vámi,
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
odborný garant konference

Registrace na konferenci