XXXIX. dny mladých internistů

Termín konání

Místo konání

2. - 3. 6. 2022

Martin, Slovensko

XXXIX. dny mladých internistů s mezinárodní účastí 

Akce byla v červnu 2021 odložena. Nový termín akce byl stanoven na 2. - 3. 6. 2022. Prezenční forma akce se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace.

Podání abstraktu do 10. 4. 2022.

ČIS podporuje účast mladých internistů na Dnech mladých internistů a rozhodla se proto podpořit prvních 10 přihlášených k aktivní účasti na tuto akci tím, že jim uhradí náklady spojené s účastí. Přihlášky posílejte na sekretariát ČIS. Deadline přihlášek o podporu je týden po ukončení přihlášek k účasti na akci.

Sledujte také webové stránky akce pro více informací.

Konference je určená pro mladé lékaře (do 35 let) a pro studenty lékařských fakult, kteří jsou zapojeni do vědeckých prací v oboru vnitřní lékařství.

Registrace na konferenci