XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Termín konání

Místo konání

8. - 10. 5. 2022

Brno, Výstaviště

Termín konání - virtuální část

2. - 6. 5. a 11. - 13. 5. 2022

XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 

Dovolujeme si vás informovat o konání XXX. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Kongres bude probíhat prezenčně v termínu od 8. do 10. 5. v Brně. V termínu od 2. do 6. 5. budou virtuálně probíhat semináře, které budou akcentovat důležité novinky v oblasti kardiologie. Po prezenční části kongresu v Brně bude v další virtuální části od 11. do 13. 5. prostor pro asociace, pracovní skupiny a zaslaná abstrakta.

Pozvání na blok České internistické společnosti

Rádi bychom Vás pozvali k účasti na bloku ČIS, který bude probíhat v prezenční části Výročního sjezdu ČKS v Brně. 

Program ČIS bloku

termín: pondělí 9.5.2022, 17:45 - 18:45

sál: ROTUNDA (pavilon A), BVV


Křehký a polymorbidní senior v našich ordinacích i na odděleních

Předsedající: R. Češka, J. Václavík

Diabetik - modelový křehký polymorbidní pacient - M. Kvapil

Antihypertenzní léčba starších polymorbidních osob a její úskalí - J. Widimský

Léčba dyslipidemií u křehkého pacienta - H. Rosolová

Jak optimalizovat farmakoterapii křehkého seniora? - J. Václavík