XXX. kongres ČIS ČLS JEP

Termín konání 

8. - 11. 11. 2023
 

Místo

Výstaviště Brno, pavilon E
 

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 8. - 11. 11. 2023 v Brně.

Webové stránky kongresu: www.meritis.cz/kongrescis2023

Termín odeslání abstraktů prodloužen do 31. 8. 2023!

ON-LINE NA: www.meritis.cz/kongrescis2023

nebo e-mailem: kongrescis2023@meritis.cz

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 30. 9. 2023.

Důležitá data:

  • do 31. 7. 2023:
    • přihláška k ubytování
    • úhrada zvýhodněného registračního poplatku
  • PRODLOUŽENO DO 31. 8. 2023!:
    • přihláška k aktivní účasti
    • odeslání abstraktů

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych Vás jménem organizátorů pozvat na jubilejní XXX. kongres České internistické společnosti, který se bude konat v Brně v listopadu 2023. Po mnoha letech úspěšných brněnských kongresů pod taktovkou pana profesora Součka přebíráme letos jeho přípravu, ale také odpovědnost za to, že Vám náš letošní kongres přinese tu správně vyváženou míru odborných informací i přátelského a kolegiálního setkávání. Že se jedná o „přátelské převzetí“ je zřejmé z účasti prof. Součka jako předsedy organizačního výboru.

Rozhodli jsme se, dát letošnímu kongresu hlavní téma, kterému se budeme věnovat. To, v čem jsme jako internisté jedineční, je schopnost postarat se komplexně o pacienty, kteří nestonají pouze s jednou nemocí, ale mají onemocnění více, zpravidla celou řadu. Tato kompetence je podstatou našeho oboru bez ohledu na to, zda pracujeme v nemocnicích nebo v ambulancích. Definice internisty je podle české Wikipedie následující: „Internisté jsou kvalifikováni k tomu, aby řešili obtížné diagnostické problémy a léčili závažná chronická onemocnění včetně situací, kdy se projeví několik různých chorob najednou“. Multimorbiditu jsme proto vybrali pro náš letošní kongres multimorbiditu jako hlavní téma – a mottem kongresu bude „Internisté v čele péče o multimorbidní pacienty“. Toto umíme, v tom jsme v systému zdravotní péče nepostradatelní, a proto můžeme být na náš obor hrdí.

Odborný program kongresu budeme již tradičně připravovat ve spolupráci s partnerskými odbornými společnostmi, rovněž se zohledněním našeho hlavního tématu. Kromě bloků odborných společností a edukačních sympozií připravovaných sponzory kongresu chceme i letos program zaměřit na mladé internisty. Připravujeme pro ně nejen zajímavé přednáškové bloky, ale také workshopy, které zahrnou jak nácvik praktických dovedností, tak řešení obtížných klinických situací v interní praxi. Protože si uvědomujeme, že se interní oddělení nemohou po dobu kongresu na polovinu týdne „vyprázdnit“, soustředíme program věnovaný mladým internistům na páteční odpoledne a sobotu dopledne, abychom jim usnadnili účast.

Těším se na setkání s Vámi v listopadu v Brně!
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM


Registrace na kongres