XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Termín konání

Místo konání

13. - 16. 9. 2020

Výstaviště Brno

Přesun termínu XXVIII. Výročního sjezdu ČKS

Dovolujeme si vás informovat o konání XXVIII. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Kongres se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2020 v prostorách brněnského výstaviště. V reakci na aktuální situaci související s šířením infekce COVID-19 byl změněn původní termín (17. - 20. 5 . 2020) konání kongresu. Česká internistická spolenčost bude mít v odobrném programu zastoupení v podobě bloku ČIS. 

Nový termín konání je 13. - 16. 9. 2020


Blok České internistické společnosti 

Česká internistická společnost bude mít již tradičně v rámci ČKS kongresu odborný blok, na který bychom Vás velmi rádi pozvali. Vzhledem k přesunu původního termínu ČKS kongresu bude datum ČIS bloku ještě upřesněno. 

Program ČIS bloku 


Předsedající: R. Češka, P. Kala

1) Kardiorenální syndrom, J. Orság

2) Kardiohepatální syndrom, J. Piťha

3) Kardioendokrinologie – srdce a endokrinní onemocnění, M. Kršek

Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

rádi bychom Vás pozvali na XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2020 opět v prostorách brněnského výstaviště. Odborná část sjezdu bude tradičně složena převážně z bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti. Nezanedbatelnou část však budou tvořit bloky s vědeckými sděleními účastníků, pro jejich zaslání je tradičně nastavena uzávěrka na 10. leden 2020. Jako vždy se v našem programu objeví i sekce sestavené spřátelenými odbornými společnostmi, které se podílejí na péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami.

V programu by se mělo objevit více interaktivních sekcí, neboť velice stojíme o větší zapojení všech účastníků. Neopomene zařadit bloky určené především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout navštívit všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto pro Vás již tradičně připravujeme přístup k prezentacím, které se svolením autorů najdete na webových stránkách ČKS v sekci Kardio365. Chystáme i bohatší mediální pokrytí celého sjezdu a budeme rádi, pokud nám v této aktivitě pomůžete a poskytnete zpětnou vazbu, jak ji vnímáte.

I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální využití elektronických médií včetně inovovaného elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Jako tradičně bude celý sjezd rámován dalšími aktivitami, mezi něž již neodmyslitelně patří kardio běh Jiřího Tomana, pro příští rok i s novými kategoriemi.

Předem děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí do přípravy sjezdu a pevně věříme, že Vás jeho program zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru