XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Termín konání

Místo konání

13. - 24. 9. 2020

Virtuální vysílání 

XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 

Dovolujeme si vás informovat o konání XXVIII. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Kongres bude probíhat virtuálně a vysílat se bude od 13. do 24. září z pražského studia. Přístup k on-line vysílání bude pro registrované. Vysílat se bude každý den od 9:00 do 12:00 a poté od 14:00 do 18:00 hod (v některých dnech se může lišit). 

Pozvání na blok České internistické společnosti 

Rádi bychom Vás pozvali ke sledovování bloku ČIS, který bude vysílán ve středu 16. 9. od 9:00 do 10:00 hodin v rámci XXVIII. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti.  

Program ČIS bloku 

Středa 16. 9. 2020, 9:00 - 10:00 hod


Předsedající: R. Češka, P. Kala

1) Kardiorenální syndrom, J. Orság

2) Kardiohepatální syndrom, J. Piťha

3) Kardioendokrinologie – srdce a endokrinní onemocnění, M. Kršek

Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Vážení účastníci kardiologického kongresu,

rozhodnutím výboru České kardiologické společnosti ze dne 23.6. byl změněn formát letošního kardiologického kongresu, a to z prezenční podoby na podobu VIRTUÁLNÍ.

Hlavním důvodem je stále platící omezení pro pořádání hromadných akcí, kdy není jisté, zda na začátku září dojde k uvolnění těchto omezení.

Kongres tedy bude probíhat virtuálně, vysílat se bude od 13. do 24. září z pražského studia, přístup k on-line vysílání bude pro registrované. Vysílat se bude každý den od 9,00 do 12,00 a poté od 14,00 do 18,00 hod (v některých dnech se může lišit).

Akce bude akreditována ČLK dle doby strávené sledováním při živém vysílání (max. 54 kreditů za 9 dnů vysílání, tj. 6 kreditů za den).

Registrace bude zachována tak, jako byste se registrovali na fyzický kongres, tzn. přes on-line systém. Došlo ale ke snížení registrační poplatků, kdy členové ČKS budou hradit 200,- Kč (členové do 30ti let 100,- Kč) a Nečlenové 1500,- Kč. Těm, kteří již poplatek uhradili a budou se chtít virtuální podoby sjezdu zúčastnit, bude vrácen rozdíl, těm, kteří již poplatek uhradili a účastnit se nebudou mít zájem, tak bude poplatek vrácen v plné výši.

Program by měl být k dispozici nejpozději do 10. srpna. Tvořen bude z vyzvaných bloků Asociací/Prac.skupin a Odborných společností a dále z firemních sympozií. Původní volná sdělení (vč. sesterských sekcí, sekcí techniků a posterových sekcí) nebudou ve virtuálním podobě sjezdu zařazena a na webu sjezdu budou k dispozici pouze ZADANÁ ABSTRAKTA (sborník) těchto sdělení.

Doufáme, že nám zachováte přízeň a připravený program bude pro vás zajímavý a budete tedy kongres sledovat i v tomto, doufejeme mimořádném, formátu.

Za výbor ČKS

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru