XXVIII. kongres ČIS ČLS JEP

Termín konání 

20. - 23. 10. 2021
 

Místo

Výstaviště Brno 
 


Dovolujeme si vás pozvat na XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu
20. - 23. 10. 2021 v Brně

Webové stránky kongresu: http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2021/ 

Důležitá data:

  • přihláška k aktivní účasti
  • odeslání abstrakt 

PRODLOUŽENO DO 31. 7. 2021

  • přihláška k ubytování
  • úhrada zvýhodněného registračního poplatku

DO 30. 6. 2021.


Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v minulém roce jsme věřili, že covidovou dobu překonáme a kongres bude v tradiční formě, bohužel se nestalo a museli jsme ho na poslední chvíli změnit na online formu. Za tuto dobu jsme si zvykli na virtuální prostředí a Česká internistická společnost pořádala celou řadu akcí, na vysoké úrovni s bohatou účastí. Nicméně věříme, že letošní XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který bude v Brně
ve dnech 20. - 23. 10. 2021,bude místem setkání po dlouhé době. Pokud se mýlím, tak jsme připraveni i na online verzi. Možná se ptáte, proč
jsme opět v Brně, když jsme se po roce střídali s Prahou. Důvod je ten, že v roce 2024 bude Světový internistický kongres v Praze a náš by byl
v Brně. Proto Praha bude v roce 2022 a 2024.

Současná covidová doba nás jako internisty bude provázet ještě řadu let. Chronický stres ze strachu o své zdraví, zdraví rodinných příslušníků, omezené návštěvy u lékařů, nedostatek pohybu, zvyšující se váha, konzumace alkoholu, zhoršení socioekonomické úrovně, to vše se časem odrazí ve zvýšení kardiovaskulárních rizikových faktorů a následně ve výskytu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. A internisté budou muset řešit tyto problémy jak v primární, tak sekundární prevenci. Covidová doba zasáhne i další interní podobory.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, která budou reagovat na současnou situaci a také témata na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

Potěšující je, že roste zájem a úroveň vystoupení nejen odborných společnosti, ale i firemních. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy při konání kongresů a náplni časopisu Vnitřní lékařství.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.S přáním úspěšného XXVIII. kongresu České internistické společnosti v Brně, se bude těšit na setkání s Vámi, tentokrát snad osobně, organizační a programový výbor kongresu.

Mirek Souček
za organizační a programový výbor

Registrace na kongres

Online registrace je možná na webových stárnkách kongresu.