XXVIII. kongres ČIS ČLS JEP

Termín konání 

20. - 23. 10. 2021
 

Místo

Výstaviště Brno 
 


Dovolujeme si vás pozvat na XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu
20. - 23. 10. 2021 v Brně

Webové stránky kongresu: http://www.meritiskonference.cz/akce/kongrescis2021/ 

Důležitá data:

  • přihláška k aktivní účasti
  • odeslání abstrakt 

BYLO PRODLOUŽENO DO 31. 8. 2021

  • přihláška k ubytování
  • úhrada zvýhodněného registračního poplatku

DO 30. 6. 2021


Výzva k účasti na XXVIII. kongresu ČIS


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí internisté,

chtěli bychom Vás touto cestou znovu pozvat k účasti na letošním XXVIII. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. - 23. října 2021 v Brně.

Po loňském on-line kongresu připravujeme letos plnohodnotný kongres s osobní účastí přednášejících i posluchačů, a chceme realizovat také ty odborné sekce, které jsme v minulém roce v on-line formě museli vynechat. Kromě tradičních bloků odborných společností a firemních sympozií bude letos navýšen počet bloků ČIS, které budou věnovány problematice řešené na interních odděleních a ambulancích. Mimo jiné plánujeme na čtvrtek blok pro primáře „Jak vést interní oddělení“ nejen z pohledu lékařského, ale i z pohledu právníka, dále připravujeme sekci pro ambulantní internisty na téma „Jak provozovat moderní výkonově orientovanou interní ambulanci“.

Při sestavování programu letošního kongresu jsme se snažili dát hodně prostoru tématům pro mladé internisty. Můžete se těšit na bloky přednášek „Jak přežít první službu na příjmové ambulanci“, „Jak přežít první službu na JIP“, „Otázky, které bych nechtěl dostat u atestace z interny“. Také jsme připravili ultrazvukové workshopy – Point of care ultrazvuk, tak jak je součástí vzdělávacího programu v našem oboru. Víme, že není jednoduché uvolnit se z interních oddělení na celý program kongresu, proto všechny sekce pro mladé internisty včetně UZ workshopů soustřeďujeme na pátek a sobotu.

Chtěli bychom touto cestou požádat přednosty interních oddělení a klinik, aby umožnili alespoň na tyto dva dny účast svým mladým lékařům a současně je vybídli k aktivní účasti na kongresu ať již formou zajímavé kazuistiky, nebo výsledkového sdělení. Myslíme si, že schopnost prezentovat svůj případ kolegům patří mezi nezbytné dovednosti lékaře – zvláště v odbornosti tak mezioborově rozkročené jako je interna. A sekce mladých internistů na kongresu ČIS je pro méně zkušené kolegy vhodnou příležitostí, aby si toto vyzkoušeli mezi svými vrstevníky.

Přihlášení k aktivní účasti a odeslání abstraktů bylo prodlouženo do 31. 8. 2021.

Těšíme se na setkání v Brně.
Za organizační a programový výbor kongresu ČIS MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
zdenek.monhart@nemzn.czÚvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v minulém roce jsme věřili, že covidovou dobu překonáme a kongres bude v tradiční formě, bohužel se nestalo a museli jsme ho na poslední chvíli změnit na online formu. Za tuto dobu jsme si zvykli na virtuální prostředí a Česká internistická společnost pořádala celou řadu akcí, na vysoké úrovni s bohatou účastí. Nicméně věříme, že letošní XXVIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, který bude v Brně
ve dnech 20. - 23. 10. 2021,bude místem setkání po dlouhé době. Pokud se mýlím, tak jsme připraveni i na online verzi. Možná se ptáte, proč
jsme opět v Brně, když jsme se po roce střídali s Prahou. Důvod je ten, že v roce 2024 bude Světový internistický kongres v Praze a náš by byl
v Brně. Proto Praha bude v roce 2022 a 2024.

Současná covidová doba nás jako internisty bude provázet ještě řadu let. Chronický stres ze strachu o své zdraví, zdraví rodinných příslušníků, omezené návštěvy u lékařů, nedostatek pohybu, zvyšující se váha, konzumace alkoholu, zhoršení socioekonomické úrovně, to vše se časem odrazí ve zvýšení kardiovaskulárních rizikových faktorů a následně ve výskytu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. A internisté budou muset řešit tyto problémy jak v primární, tak sekundární prevenci. Covidová doba zasáhne i další interní podobory.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, která budou reagovat na současnou situaci a také témata na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

Potěšující je, že roste zájem a úroveň vystoupení nejen odborných společnosti, ale i firemních. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy při konání kongresů a náplni časopisu Vnitřní lékařství.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.S přáním úspěšného XXVIII. kongresu České internistické společnosti v Brně, se bude těšit na setkání s Vámi, tentokrát snad osobně, organizační a programový výbor kongresu.

Mirek Souček
za organizační a programový výbor

Registrace na kongres

Online registrace je možná na webových stárnkách kongresu.