XXVII. kongres České internistické společnosti

Termín konání

Místo konání

18. - 21. 11. 2020

Výstaviště Brno, Pavilon E 

Rádi bychom Vás pozvali na XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 18. - 21. 11. 2020 v Brně. 

Důležitá data

- přihláška k aktivní účasti
- odeslání abstrakt
- přihláška k ubytování
- úhrada zvýhodněného registračního poplatku

Vše do 31. 8. 2020


Výzva programového a organizačního výboru k účasti na ČIS kongresu 2020 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí internisté,

chtěli bychom Vás touto cestou znovu pozvat k účasti na letošním XXVII. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat ve dnech 18. - 21. listopadu 2020 v Brně.

Snažíme se připravit atraktivní odborný program, který by mohl alespoň zčásti nahradit některé odborné akce, které v letošním roce nemohly proběhnout obvyklou formou. Kromě tradičních bloků odborných společností a firemních sympozií bude letos navýšen počet bloků ČIS, které budou věnovány problematice řešené na interních odděleních a ambulancích. Plánujeme také blok pro primáře „Jak vést interní oddělení“ z pohledu školitele, ekonoma i právníka, dále připravujeme sekci pro ambulantní internisty na téma „Jak provozovat moderní výkonově orientovanou interní ambulanci“.

Při sestavování programu letošního kongresu jsme se snažili dát hodně prostoru tématům pro mladé internisty. Můžete se těšit na bloky přednášek „Jak přežít první službu na příjmové ambulanci“, „Jak přežít první službu na JIP“, „Otázky, které bych nechtěl dostat u atestace z interny“. Také jsme připravili dva ultrazvukové workshopy – Point of care ultrazvuk hrudníku a Cévní ultrazvuk v medicíně prvního kontaktu, kde bude také možnost nácviku UZ navigované kanylace žilního řečiště. Víme, že není jednoduché uvolnit se z interních oddělení na celý program kongresu, proto všechny sekce pro mladé internisty včetně UZ workshopů soustřeďujeme na pátek a sobotu.

Chtěli bychom touto cestou požádat přednosty interních oddělení a klinik, aby umožnili alespoň na tyto dva dny účast svým mladým lékařům a současně je vybídli k aktivní účasti na kongresu ať již formou zajímavé kazuistiky, nebo výsledkového sdělení. Myslíme si, že schopnost prezentovat svůj případ kolegům patří mezi nezbytné dovednosti lékaře – zvláště v odbornosti tak mezioborově rozkročené jako je interna. A sekce mladých internistů na kongresu ČIS je pro méně zkušené kolegy vhodnou příležitostí, aby si toto vyzkoušeli mezi svými vrstevníky.

Výzva v PDF formě je ke stažní ZDE

Těšíme se na setkání v Brně.

Za organizační a programový výbor kongresu ČIS
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

zdenek.monhart@nemzn.cz


Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme na začátku nového roku a již chystáme první oznámeník XXVII. kongresu České internistické společnosti Českélékařské společnosti J. E. Purkyně, který se bude konat v Brně, ve dnech 18.- 21.11.2020. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu v Praze.

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti, ale i firemních vystoupení. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

V loňském roce jsme diskutovali podobu našeho časopisu „Vnitřní lékařství“ a rozhodli jsme se pro spojení časopisu „Interní medicína pro praxi“ a časopisu „Vnitřní lékařství“. Věříme, že nová podoba časopisu Vnitřní lékařství s vydavatelem Solen s.r.o, přinese svým čtenářům nejnovější poznatky za všech oborů vnitřního lékařství v podobě, která bude srozumitelná pro praxi, pro mladé internisty připravující se v postgraduálním vzdělávání, přinese zajímavé případy z praxe, které mohou pomoci v diferenciálních diagnostických úvahách přímo v ordinaci. Nová redakční rada je výrazně omlazena a je předpokladem aktivního přístupu k časopisu nejen u nás, ale i Slovensku. Připravujeme celou řadu změn v obsahu se zajímavými rubrikami.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

S přáním úspěšného XXVII. kongresu České internistické společnosti se budu těšit na setkání s Vámi.

Miroslav Souček
předseda organizačního a programového výboru

Registrace na kongres

Online registarce na kongres je možná níže.