XXVII. kongres České internistické společnosti

Termín konání

Místo konání

18. - 21. 11. 2020

Výstaviště Brno, Pavilon E 

Rádi bychom Vás pozvali na XXVII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 18. - 21. 11. 2020 v Brně. 

Důležitá data

- přihláška k aktivní účasti
- odeslání abstrakt
- přihláška k ubytování
- úhrada zvýhodněného registračního poplatku

Vše do 31. 7. 2020


Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme na začátku nového roku a již chystáme první oznámeník XXVII. kongresu České internistické společnosti Českélékařské společnosti J. E. Purkyně, který se bude konat v Brně, ve dnech 18.- 21.11.2020. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu v Praze.

Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti, ale i firemních vystoupení. V posledních letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

V loňském roce jsme diskutovali podobu našeho časopisu „Vnitřní lékařství“ a rozhodli jsme se pro spojení časopisu „Interní medicína pro praxi“ a časopisu „Vnitřní lékařství“. Věříme, že nová podoba časopisu Vnitřní lékařství s vydavatelem Solen s.r.o, přinese svým čtenářům nejnovější poznatky za všech oborů vnitřního lékařství v podobě, která bude srozumitelná pro praxi, pro mladé internisty připravující se v postgraduálním vzdělávání, přinese zajímavé případy z praxe, které mohou pomoci v diferenciálních diagnostických úvahách přímo v ordinaci. Nová redakční rada je výrazně omlazena a je předpokladem aktivního přístupu k časopisu nejen u nás, ale i Slovensku. Připravujeme celou řadu změn v obsahu se zajímavými rubrikami.

Organizací kongresu je opět pověřena společnost Meritis s.r.o, která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. Oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

S přáním úspěšného XXVII. kongresu České internistické společnosti se budu těšit na setkání s Vámi.

Miroslav Souček
předseda organizačního a programového výboru