XXIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Termín konání

Místo konání

9. - 21. 5. 2021

Virtuální vysílání 

XXIX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti 

Dovolujeme si vás informovat o konání XXIX. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Kongres bude probíhat i v letošním roce virtuálně v termínu od 9. do 21. 5. Program bude opět rozprostřen do dvou vysílacích týdnů a po skončení bude pro všechny registrované účastníky dostupný záznam kongresu s kompletním programem. 

Online registrace k pasivní účasti je možná do 21. 5. 2021. 

Pozvání na blok České internistické společnosti 

Rádi bychom vás pozvali ke sledování bloku ČIS v pátek 21. 5. 2021 od 9:10 do 10:10 hodin v rámci XXIX. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti.  

Program ČIS bloku 

Pátek 21. 5. 2021, 9:10 - 10:10 hodin


Předsedající: R. Češka, J. Václavík (Praha, Ostrava)

NOVINKY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 2021 - J. Václavík (Ostrava)

NÁSTRAHY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V INTERNĚ - B. Lačňák (Ostrava)

POLYPRAGMAZIE A JEJÍ RIZIKA - J. Hartinger, R. Češka (Praha)

Úvodní slovo předsedy programového a organizačního výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

doba covidová nás všechny přikovala k počítačům a naučila žít část našich životů ve virtuálním prostředí. Virtuálními se staly i akce České kardiologické společnosti. Při stručném ohlédnutí však můžeme říct, že jsme nesložili ruce do klína a na činnost naší společnosti jsme nerezignovali. Snažíme se udržet vysoký standard všech našich akcí. Svědčí o tom více než 80 hodin vysílání našeho XXVIII. Sjezdu, úspěšné
České kardiologické dny, či kongres České asociace akutní kardiologie.

Již nyní přemýšlíme, jak bude naše činnost vypadat v roce 2021. Bohužel není jisté, jaká bude epidemilogická situace k květnu, a proto jsme se
na schůzi výboru 19. ledna po řadě úvah rozhodli, že sjezd bude opět virtuální. Program tedy opět plánujeme rozprostřít do dvou vysílacích
týdnů a vše nabídneme po skončení ještě ze záznamu (ke shlédnutí na portálu ČKS).

Rádi bychom, aby příští kongres nerezignoval na vědecký charakter našeho setkání, proto se budeme těšit na vědecká sdělení, která budou prezentována ve vybraných sekcích a v podobě elektronických posterů.

Výzvy stojící před ČKS budou do budoucna daleko větší než dosud. Konání kongresu je jen malou potíží ve srovnání s nepochybným nárůstem incidence kardiovaskulárních chorob v příštích letech. Příčinou bude nejen omezení pohybu a tím i fyzické aktivity během nouzového stavu.
Na zvýšeném výskytu se jistě bude podílet i pokles socioekonomické úrovně, zanedbávání prevence a léčby. Současně pozorovaný pokles akutních koronárních příhod dává tušit, že řada nemocných s infarkty do kardiovaskulárních center prostě nedoputovala. Tito pacienti se nepochybně budou vracet, ať už s recidivou koronárních příhod nebo s oddálenými komplikacemi těch překonaných. Proto budeme muset zmobilizovat naše úsilí jak v oblasti prevence primární, tak sekundární.

Dovolte mi, abych předem poděkoval Vám všem, kteří se podílíte na přípravě programu kongresu i těm, kteří se ho účastníte.

Za výbor ČKS

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru