XXIX. kongres ČIS ČLS JEP

Termín konání 

6. - 9. 11. 2022
 

Místo

Kongresové centrum Praha
 

Webové stránky

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v termínu 6. - 9. 11. 2022 v Praze.

Webové stránky kongresu: www.kongrescis.cz

Důležitá data:

  • přihláška k aktivní účasti do 30. 6. 2022
  • odeslání abstrakt do 30. 8. 2022
  • přihláška k ubytování do 6. 9. 2022
  • úhrada zvýhodněného registračního poplatku 30. 6. 2022

Úvodní slovo prezidenta kongresu a předsedy výboru ČIS ČLS JEP

Interna nová, hypermoderní, ale i tradiční

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
není to asi obvyklé, ale pozvání na výroční sjezd ČIS 2022 v listopadu v Kongresovém centru Praha musím zahájit reminiscencí na kongres loňský. Musím říci, že brněnským organizátorům se podařilo uspořádat, minimálně z hlediska programového, nejlepší internistický kongres v historii. Je to názor nejen můj osobní, ale i názor mnoha kolegů, se kterými jsme kongres formálně či neformálně hodnotili. Takže je na místě především upřímně poděkovat a pogratulovat. A pak už samozřejmě analyzovat a využít tuto skvělou zkušenost i pro rok 2022. A i když je naše „soutěžení“ organizátorů opravdu přátelské a neformální, už při svém pozvání na náš listopadový kongres ČIS v Praze mohu slíbit, že využijeme všechny zkušenosti a pokusíme se přidat ještě něco navíc, abychom kvalitu našich internistických kongresů posunuli zase o trochu výš.

Na co se tedy můžeme těšit? Zařadíme co nejvíce sekcí zaměřených maximálně prakticky. Budou to samozřejmě bloky určené mladým internistům, které by měly pomoci nejen v přípravě k atestaci, ale především by měly usnadnit život v prvních službách na urgentním příjmu, standardním oddělení, ale i na JIP. Vybrané programové bloky by pak měly skutečně ukázat praktické využití (pro někoho možná jako první zkušenost v životě) vyšetřovacích metod, které se nezpochybnitelně stávají součástí moderní interny (např. ultrazvuku).

Pro „ekonomické přežití“ interních oddělení i ambulancí budou důležité diskuse o úhradách, ale i o kompetencích interny jako oboru.

Samozřejmě, že o nejnovějších trendech diagnostiky a léčby v oborech z interny vzešlých se dozvíme na sympoziích garantovaných partnerskými odbornými společnostmi.

V žádném případě pak nelze přehlížet celou řadu sympozií pořádaných farmaceutickými společnostmi, které se budou tradičně kongresu účastnit. A také nechceme, aby se na firemní sympozia nahlíželo jako na „nutnost“ pro sponzory. Všichni jsme se již mnohokrát přesvědčili, že tyto podpořené bloky patří ke špičkovým událostem kongresů.

Ano, žijeme v „době covidové“. Pokusíme se jí tedy využít v pozitivním směru. Kongres bude  samozřejmě jednoznačně prezenční akcí, nicméně využijeme toho, co jsme se naučili v posledních dvou letech v oblasti digitálních prezentací. To by nám mělo zaručit dostupnost nejpovolanějších řečníků a expertů z nejrůznějších interních oborů.

Nezbývá než poděkovat vám všem za to, že se kongresu ČIS budete účastnit. Samozřejmě poděkování patří všem partnerům, sponzorům, řečníkům a těm, kteří se na přípravě kongresu podílejí.

Věřím, že se v listopadu na kongresu ČIS potkáme a především, že budeme všichni maximálně spokojeni s jeho průběhem. A protože píšu toto pozvání stále ještě na počátku roku 2022, dovoluji si vám popřát jen vše dobré pro celý tento rok. Doufám, že náš kongres bude jednou z mnoha skvělých událostí, které nás všechny v roce 2022 potkají.

Těším se na Vás
Richard Češka


Registrace na kongres

Online registrace je možná na webových stránkách kongresu.