Šobrův den

Termín konání 

14. 6. 2023

Místo

Konferenční centrum City
Praha 4 - Nusle

Předběžný program

Šobrův den - XXXVII. konference o hyperlipoproteinemiích


ÚVODNÍ SLOVO

Vítejte na Šobrově dni v lipidové době postmoderní

Proč postmoderní? Když se podíváme na historii „lipidologie“ (oboru, který neexistuje), můžeme ji rozdělit do několika epoch. Na počátku byla doba vizionářská, následovala doba výzkumná, pak statinová, po které následovala doba moderní a nyní se už asi nacházíme v lipidové době postmoderní.

Doba vizionářská byla obdobím osobností, které se věnovaly v období rozvoje nových metod, intervenční a akutní léčby něčemu, co bylo zcela na okraji zájmu tehdy moderní medicíny: Hyperlipoproteinémiím. U nás byl takovou osobností profesor Josef Šobra, který třeba jen americký „Národní cholesterolový program“ předběhl o dekádu.

Doba výzkumná pak začala shromažďovat důkazy o vztazích: Lipidy – ateroskleróza – prevence KVO. Byly to důkazy experimentální, ale i první intervenční studie.

Doba statinová jednoznačně prokázala pozitivní výsledky hypolipidemické léčby. Samozřejmě, že roli hrál objev statinů, které jsou ne náhodou ve významu srovnávány s antibiotiky. Léčba HLP získala v této době skutečně ohromné množství důkazů, odpovídajících EBM.

Doba moderní by mohla být nazývána dobou komplexního přístupu a nástupem nových diagnostických, ale především léčebných metod v preventivní kardiologii. Neléčí se lipidy, léčí se pacienti v komplexním riziku, do praxe jsou zaváděny nové léky, vyvíjejí se fixní kombinace nejen v jedné terapeutické oblasti, ale i napříč indikacemi.

Doba postmoderní je charakterizována tím, že začínáme využívat nové postupy a přístupy (nazývejme je třeba biologické, molekulární, genetické…), cílíme na zcela nové parametry (ANGPTL3, apoC-III, Lp/a/, PCSK9…). Je třeba (rád bych napsal, že se nám to již podařilo) zorientovat se v době digitalizace a nástupu umělé inteligence…

Snad nám všem i letošní Šobrův den pomůže v orientaci v této složité a náročné době.

Moc se na Vás těšíme
Richard Češka a Michal Vrablík

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 6 kreditními body.

Webové stránky akce https://www.sobruvden.cz/