MasterClass - virtuální mezioborový seminář

Termín konání

22. 9. 2022 16.00 - 19.00 hodin


Dovolujeme si vás informovat o virtuálním mezioborovém semináři, který organizuje společnost Pfizer pod odbornou záštitou ČIS. Hlavní téma semináře je role pacienta v preventivním a léčebném procesu.

MasterClass bude věnován:

  • problematice prevence a léčby tromboembolismu se zařazením NOACs do standardní péče o pacienta,
  • seznámení s novým přípravkem Vydura® (rimegepant) v indikacích akutní a preventivní léčby migrény,
  • sdílení zkušeností na mezioborové úrovni

Vše si budete moci poslechnout v rámci mezioborového webináře, který navazuje na bohatou tradici mezinárodních MasterClass meetingů.

Prostřednictvím jednotlivých přednášek a diskuzí budete mít možnost získat nejnovější poznatky a doporučení v oblasti diagnostiky, prevence a farmakologické léčby výše zmíněných onemocnění.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována Českou lékařskou komorou a hodnocena 3 kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.


Program:

16.00 - 16.10 Úvodní slovo
                        Richard Češka (VFN, Praha)

16.10 - 16.15 Kam jsme se posunuli v péči o pacienty s FS?
                         Jiří Orság (FN Olomouc)

16.15 - 17.10 Diskusní blok:  Klinické situace v prevenci CMP u pacientů s FS
                         Moderující: Jiří Orság
                         Diskutující: Jiří Orság (FN Olomouc), Renata Kratochvílová (FN Motol, Praha), Ondřej Volný (FN Ostrava),
                         Marek Hozman (Krajská nemocnice Karlovy Vary)

17.10 - 17.15 Přestávka

17.15 - 17.20 Kam jsme se posunuli v péči o pacienty s VTE?
                        Radovan Malý (FN Hradec Králové)

17.20 - 18.00 Diskusní blok: Klinické situace v léčbě VTE
                        Moderující: Radovan Malý
                        Diskutující: Radovan Malý (FN Hradec Králové), Jana Hirmerová (FN Plzeň),
                        Markéta Kaletová (Cordesora s. r. o., Olomouc)

18.00 - 18.05 Přestávka

18.05 - 18.25 Vydura®: nová možnost v akutní a profylaktické léčbě migrény
                        Tomáš Nežádal (ÚVN, Praha)

18.25 - 19.00 Mezioborová diskuse na téma: pacient s migrénou pohledem neurologa a praktického lékaře
                        Jolana Marková (Thomayerova FN, Praha), Bohumil Skála (Vězeňská služba ČR)

19.00 - 19.05 Ukončení symposia
                        Richard Češka (VFN, Praha)