Letní dny interní medicíny - ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK

Termín konání

Místo konání

Webové stránky

23. - 25. 6. 2021

Cubex Centrum Praha

Letní dny interní medicíny

LEDIM pořádala Česká internistická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem české interny. 

Webové stránky kongresu: www.ledim.cz

Záznam přednášek z 23. 6. 2021
Záznam přednášek z 24. 6. 2021

Záznam přednášek z 24. 6. 2021 paralelní sekce

Záznam přednášek z 25. 6. 2021

V rámci kongresu LEDIM se uskutečnil Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty.