Letní dny interní medicíny

Termín konání

Místo konání

Webové stránky

23. - 25. 6. 2021

Cubex Centrum Praha

Letní dny interní medicíny


Rádi bychom vás pozvali na kongres Letní dny interní medicíny, který se bude konat v termínu 23. - 25. 6. 2021 v Cubex Centru v Praze. 

Akce bude realizována v kombinované podobě. Za klíčovou budeme dle epidemiologické situace považovat fyzickou účast, nicméně paralelně bude možno využít i elektronickou formu.

Pořádá Česká internistická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem české interny. 

Webové stránky kongresu: www.ledim.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 17 kreditními body. Podrobné informace ZDE.


V rámci kongresu LEDIM se uskuteční Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty (čtvrtek 24. 6. 2021 od 11:00 do 14:30). Pro prvních 50 účastníků do 35 let (včetně), kteří se zaregistrují na Seminář k atestačním otázkám, je účast na celém kongresu LEDIM zdarma.


Úvodní slovo

Vážení a milí!

Vždyť já už si ani nepamatuji, jak reálně vypadáme! Když se pak někdy vidíme alespoň na monitoru počítače, máme zakrytý obličej a často nám pod náporem tkalounů roušky či respirátoru odstávají uši. Slovní projev je čas od času přetržen zhoršenou kvalitou připojení. A když se snažíme
o interakci, rozumíme si jako bychom mluvili svahilsky. Ale alespoň klademe otázky na „chatu“.

Já si nestěžuji, je to prostě realita, realita na celém světě, a nakonec musíme uznat, že i doba pandemie nám přinesla něco pozitivního. Třeba
to, že přeci jen si společnost (na jak dlouho?) uvědomila, že jsou jisté obory lidské činnosti dost cenné, trochu se přehodnotily priority. Ve zdravotnictví se začala zase trochu cenit kvalitní a obětavá péče o nemocné, zatímco „akreditátoři“ a kvalita administrativy ustoupili do pozadí.

Věřím, že kromě „digitálních akcí“ ve „virtuálním či elektronickém prostředí“, které budeme v první polovině roku 2021 jistě organizovat i nadále, se podaří počátkem léta reálné odborné setkání „tváří v tvář“. Toto setkání částečně navazuje na „Pražské Evropské Dny Interní Medicíny“. Kromě přehledu novinek z většiny interních oborů, diskusí typu „pro a proti“, výsledků nejnověji prezentovaných studií, bychom rádi pozvali k účasti
i několik zahraničních expertů k přehledným přednáškám. V účasti zahraničních kolegů bychom využili zkušenosti s distančními přednáškami.
Celý kongres se budeme snažit organizovat jako akci hybridní, kde za klíčovou součást budeme dle epidemiologické situace považovat fyzickou účast, nicméně paralelně bude možno využít i elektronickou formu.

Těšíme se na Vás a rezervujte si prosím termín 23. – 25. 6. 2021pro LEtní Dny Interní Medicíny v Praze.
Richard Češka

Registrace na kongres

Registrace na kongres Letní dny interní medicíny je možná online na webových stránkách akce.