Klostridiový den 2022

Termín konání 

Místo

Web akce

10. 12. 2022

Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Pozvánka

Program

7. ročník mezioborového semináře je věnovaný významu střevní mikrobioty, diagnostice, léčbě a epidemiologii infekcí vyvolaných Clostridium (Clostridioides) difficile.

Možnost aktivní prezentace formou posteru.


Odbornými garanty akce jsou společnosti ČLS JEP: Česká internistická společnost (ČIS) a Česká mikrobiomová společnost (ČMS)

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16; ohodnocena 6 kredity.
Odborný garant: Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Interní klinika 3. LF UK a FTN Praha