Colours of Cardiology 2022

Termín konání 

20. - 21. 9. 2022

Program

Místo konání

Clarion Congress Hotel Ostrava

Podrobné informace


Colours of Cardiology 2022 a 2. Symposium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie ČKS

Lékařská konference na téma aktuality v kardiologii, angiologii, kardiochirurgii a kardiovaskulární farmakoterapii pro praxi.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena kredity.

Veškeré informace ohledně konference, včetně programu konference naleznete na webu www.coloursofcardiology.cz


Úvodní slovo organizačního výboru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na kongres Colours of Cardiology a 2. Symposium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie ČKS, které se budou konat ve dnech 20. – 21. září 2022 v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu v Ostravě.

Během dvoudenního programu zazní přednášky shrnující novinky v doporučených postupech ESC 2022, nové možnosti farmakoterapie u pacientů s akutním srdečním selháním, základní principy léčby kardiologického pacienta ve stáří, ale také aktuální postupy v předoperačním vyšetření a přípravě pacienta k operaci, léčbě supraventrikulárních a komorových arytmií či chorob myokardu a perikardu. Součástí kongresu budou workshopy zaměřené na základy ultrazvukového vyšetření u lůžka a ambulantní kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů. Součástí kongresu bude rovněž sesterská sekce.

Věříme, že tyto informace budou přínosem pro každodenní praxi lékařů v ambulancích i nemocnicích.
Zároveň také doufáme, že konference umožní i neformální setkání odborníků a plodnou diskusi nejen na odborných polích.

Za organizační výbor
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC