23. kongres o ateroskleróze

Termín konání

Místo konání

5. - 7. 12. 2019

Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31

Rádi bychom Vás pozvali na 23. kongres o ateroskleróze, který se bude konat v termínu 5. - 7. 11. 2019 v Parkhotelu Plzeň.

Úvodní slovo a pozvání prezidenta kongresu

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé aterosklerózy,

vlastně bych měl spíše volit oslovení nepřátelé aterosklerózy, ale věřím, že rozumíte, že se na  vás obracíme jako na  sympatizanty České společnosti pro aterosklerózu. A  máme dobrý důvod. Přestože teprve čekáme na první opravdu jarní dny, pracujeme už na přípravě zimní sezóny. V jejím úvodu se opět budeme těšit na setkání s vámi všemi na tradičním kongrese o  ateroskleróze. Ten letošní bude mít pořadové číslo 23 a patří k němu ještě číslo 2. Sejdeme se totiž po třiadvacáté, ale teprve podruhé v Plzni. O to více se na pověstnou pohostinnost západočeské metropole těšíme!

Data konání kongresu letos vyšla vpravdě adventně, protože kromě mnoha hostů odborného programu se snad můžeme těšit i na návštěvu mikulášskou... sejdeme se totiž již ve čtvrtek 5. prosince 2019.

Jestli přijde Mikuláš, neslíbíme. Ale jisté je, že přijede mnoho zajímavých hostí. Řada z nich bude prezentovat své výsledky či přehledy novinek a  patří k  tradičním oporám odborného programu. Rok 2019 je také rokem nové edice doporučených postupů evropských společností pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií a bude zajímavé poslechnout si názory předních evropských odborníků, kteří se na jejich přípravě podíleli a kteří přislíbili účast. V minulých letech se líbily i sekce hostí z jiného oboru; ani tato část programu nebude chybět. Další velmi dobrou zprávou je, že spolupořádající společností bude Česká revmatologická společnost ČLS JEP a  můžeme vás ujistit, že jejich řečníci vás zaujmou kromě jiného i méně všedními pohledy na prevenci a léčbu aterosklerózy.

Tradičně chystáme významný prostor pro mladé kolegy prezentující vlastní výsledky, část z nich se utká o nejlepší prezentace. Jako vždy budou jedním z  vrcholů programu i  slavnostní chvíle vyhlašování vítězů publikační soutěže naší společnosti a  ocenění významných spolupracovníků projektu MedPed. Na  závěr nám dovolte zdůraznit, že ani sebelépe napsaný úvodník nenahradí výbornou atmosféru, kterou naše (a  vaše) kongresy o  ateroskleróze vždy mají. Přijměte tedy naše srdečné pozvání. My se skutečně velmi těšíme na viděnou a slyšenou 5. až 7. prosince 2019 v Plzni.

Michal Vrablík
Předseda České společnosti pro aterosklerózu