Volby České internistické společnosti ČLS JEP

Volby ČIS ČLS JEP

Vážení členové ČIS,

v říjnu (respektive listopadu) 2021 proběhnou volby do výboru ČIS pro období 2022 – 2026.

Aktuální osobní údaje pro potřeby voleb bylo možné zasílat na sekretariát ČIS do konce července 2021. Každý člen společnosti musí mít pro účely voleb vlastní e-mailovou adresu (adresa se nesmí opakovat např. u manželů).

Volit budou moci jen řádní členové, kteří budou zařazeni v členské evidenci ČLS JEP do 31. 8. 2021 a budou mít uhrazeny členské příspěvky.

Obě kola voleb budou rozeslána na stejné e-mailové adresy, které během října a listopadu nebude možné měnit. Volby proběhnou elektronicky, pouze ti členové, kteří nemají elektronickou adresu, budou obesláni poštou.


Pro úplnost přikládáme číslo účtu a platební podmínky k úhradě členských příspěvků:
Číslo účtu: 0190837708/0300
IBAN: CZ10 0300 0000 0001 9083 7708
Swift (BIC): CEKOCZPP
Variabilní symbol: Vaše evidenční číslo ČLS JEP
Konstantní symbol: 4714