Volby České internistické společnosti ČLS JEP

Volby ČIS ČLS JEP

Vážení členové ČIS,

v říjnu (respektive listopadu) 2021 proběhnou volby do výboru ČIS pro období 2022 – 2026.

Žádáme proto všechny členy, aby zaslali na sekretariát společnosti (info@interna-cz.eu) veškeré aktuální osobní údaje pro potřeby voleb (e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefon). Údaje je možné aktualizovat také přes online formulář ZDEKaždý člen společnosti musí mít pro účely voleb vlastní e-mailovou adresu (adresa se nesmí opakovat např. u manželů).

OPRAVY a DOPLNĚNÍ údajů, prosíme, UČIŇTE DO KONCE ČERVENCE 2021.

Volit budou moci jen řádní členové, kteří budou zařazeni v členské evidenci ČLS JEP do 31. 8. 2021 a budou mít uhrazeny členské příspěvky.

Obě kola voleb budou rozeslána na stejné e-mailové adresy, které během října a listopadu nebude možné měnit. Volby proběhnou elektronicky, pouze ti členové, kteří nemají elektronickou adresu, budou obesláni poštou.


Pro úplnost přikládáme číslo účtu a platební podmínky k úhradě členských příspěvků:
Číslo účtu: 0190837708/0300
IBAN: CZ10 0300 0000 0001 9083 7708
Swift (BIC): CEKOCZPP
Variabilní symbol: Vaše evidenční číslo ČLS JEP
Konstantní symbol: 4714