Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž ČIS

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2021, můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 

1. Monografie

  • 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (30 000 Kč / 20 000 Kč / 10 000 Kč)

2. Původní práce autorů do 35 let

  • 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (30 000 Kč / 20 000 Kč / 10 000 Kč)
  • autoři nesmí v roce 2021 přesáhnout věk 35 let

Podmínky soutěže:

  • V době publikování musí autor splňovat podmínku členství v ČIS alespoň 1 rok
  • Práce vznikla v předchozím roce 
  • Jedná se o původního autora práce

Práce je možné do soutěže přihlašovat do 31. 5. 2022.

Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2. 

Současně je třeba přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese sekretariátu ČISinfo@interna-cz.eu