Publikační soutěž ČIS

Publikační soutěž 

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku publikační soutěže České internistické společnosti ČLS JEP. Své práce, které byly publikovány v roce 2020 můžete do soutěže přihlásit v následujících 2 kategoriích: 

1. Monografie 

3 nejlepší práce získají finanční odměnu
(30 000 Kč/ 20 000 Kč/ 10 000 Kč)

2. Původní práce autorů do 35

nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč
(autor nesmí v roce 2020 přesáhnout věk 35 let)

Podmínky soutěže:

  • V době publikování musí autor splňovat podmínku členství v ČIS alespoň 1 rok

  • Práce byla publikována v předchozím roce 

  • Jedná se o původního autora práce

Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2021. 

Původní práce a monografie je třeba zaslat na adresu sekretariátu ČIS: Sokolská 31, 120 00 Praha 2. 
Současně je třeba přihlášku do soutěže ohlásit na emailové adrese: info@interna-cz.eu