Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

Pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group

Vážení kolegové,

na našich odděleních a ambulancích se velmi často setkáváme s polymorbidními pacienty. S rostoucí průměrnou délkou dožití naší populace
a zlepšující se léčbou akutních onemocnění podíl těchto pacientů neustále narůstá.

Jsme přesvědčeni, že jako specialisté na vnitřní lékařství bychom se měli multimorbiditou zabývat a vnést do této oblasti naši integrační vizi.
Proto vznikla pracovní skupina EFIM Multimorbidity Working Group.

První iniciativou této pracovní skupiny je prozkoumat názory našich kolegů a jejich znalosti o poly- či multimorbiditě. Z tohoto důvodu jsme vypracovali jednoduchý dotazník, na který lze odpovědět za 4-6 minut.

Bylo by nám ctí, kdybyste vyjádřili svůj názor na tuto problematiku a přiložený dotazník vyplnili. Jeho vyplnění je samozřejmě plně anonymní,
o získaných výsledcích a dalších projektech této pracovní skupiny Vás budeme informovat.

Vyplnění dotazníku je možné ZDE.

S pozdravem

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC
přednosta Interní a kardiologické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
jan.vaclavik@fno.cz
www.fno.cz