Cyklus video přednášek Minuty s Compassem

Cyklus video přednášek Minuty s Compassem

Představujeme vám nový cyklus mini video přednášek našich předních odborníků zaměřených na problematiku aterosklerózy
a studie Compass, které připravila společnost Bayer. Jednotlivé mini přednášky budeme postupně přidávat na ČIS web, kde si je budete moct kdykoliv pustit. 

Ateroskleróza a rizikovost pacientů

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA

Představení studie Compass - design, cílové parametry

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC

Výsledky PAD populace

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Dávkování jednou denně vs. dvakrát denně

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Duální terapie - proč antikoagulace a antiagregace?

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Výsledky u pacientů s ICHS

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI